Esta & Víza do USA

ESTA (Electronic System for Travel Authorization) – „Elektronický systém cestovní autorizace“

Jedná se o bezvízový styk nazývaný Visa Waiver Program. Nicméně i zde platí spousta omezení. V případě, že jste vycestovali v minulosti do Iráku, Sýrie, Súdánu či Iránu, nebudete moci využít tento program. ESTA je cestovní elektronická registrace, kterou musíte vyřídit než vycestujete do Spojených států. Estu snadno a rychle vyřídíte prostřednictvím formuláře na stránkách americké vlády a zaplatíte poplatek za vyřízení. Poplatek činí k dnešnímu datu $14. (Poplatek se může měnit v závislosti na oficiální ceně)

Dejte si pozor na agentury, které nabízí vyřízení této autorizace ke vstupu nebo které vám nabízejí zařízení víza. Většina agentur si účtuje násobně větší ceny za vyřízení, kterou zvládnete v pohodě vyřídit sami.

K vyřízení ESTA potřebujete:

 • být občanem České republiky nebo země, která je v tomto programu zahrnuta
 • musíte mít platný biometrický pas
 • neplánovat dlouhodobý pobyt = platí omezení 90 dnů

Základní informace o ESTA

 • Na ESTA můžete cestovat pokud délka pobytu nepřekročí 90 dnů.
 • ESTA je platná 2 roky a lze na ni vstoupit opakovaně do USA – v případě, že si změníte pas musíte si vytvořit také nové ESTA.

Návod k vyplnění formuláře ESTA a k získání ESTA naleznete na stránce Jak vyplnit formulář ESTA – Návod na ESTA

Víza do USA

Vízum potřebujete tehdy, kdy nejste občanem země, která je v programu zahrnuta, nemáte biometrický pas nebo přesáhneli doba pobytu 90 dnů. Na víza můžete přicestovat do USA opakovaně.

Cena víza záleží na typu víza. Cena se pohybuje od 160 USD do 240 USD.

V USA existuje mnoho druhů různých víz, která jsou dělena do různých katerogií. Níže si můžete projít malý přehled víz.

 1. Typ A
  • Ambassador class – tyto víza jsou určena především velvyslancům, jejich asistentům a pracovníkům velvyslanectví a rodinám těchto osob
 2. Typ B
  • Tourist class
  • Tyto víza jsou hlavní a také nejčastější víza
  • Děleno na B-1 (Visitor for Business – obchodní návštěvník) a B-2 (Visitor for pleasure – turista, cestovatel)
  • Víza tohoto typu jsou vydávána na 10 let a je zde možnost vstoupit do USA opakovaně
 3. Typ C1/D
  • Crewmember visas
  • pro posádky lodí a letadel
 4. Typ E
  • Treaty treaders and investors
  • pro obchodníky, které zde obchodují v rámci mezinárodních smluv, nebo pro investory
 5. Typ F
  • Academic student
  • určeno pro akademické studenty a pro jejich rodiny
 6. Typ G
  • International organization workers
  • pro pracovníky mezinátodních organizací, kteří byli vysláni vládou jiné země, a pro rodiny těchto pracovníků
 7. Typ H
  • pro lidi s mimořádnými schopnostmi
  • často lidé z oblasti vědy, doktoři, či jiní vysokoškolsky vzdělaní, kteří vynikají ve svém oboru
 8. Typ I
  • Press workers
  • pro pracovníky zahraničních médií
 9. Typ J
  • Exchange visitors
  • pro pracovníky, kteří přijíždí do USA v rámci výměných programů (výměna pracovních sil)
 10. Typ K
  • Fiancees class
  • pro ty, kteří chtějí v USA uzavřít snatek nebo již tak učinili
 11. Typ L
  • Intecompany transferees
  • Pro osoby, které byli přesuny do USA v rámci firemní reorganizace
  • jedná se především o osoby na manažerské pozici
 12. Typ M
  • Nonacademic nonlanguage temporary students
  • pro osoby, které nebudou v USA navštěvovat vysokou školu, ale ani nebudou studovat jazykové kurzy, nicméně budou v USA studovat
 13. Typ O
  • Exceptional abilities aliens class
  • pro mimořádně nadané osoby – sportovci, umělci, osoby z oblasti vědy a obchodu
 14. Typ P
  • Sportman and entertainment aliens
  • sportovci na mezinárodní úrovni, umělci, kteří mají vystoupit na akci konané v USA
 15. Typ Q
  • Cultural exchange programs aliens
  • pro osoby, kteří do USA přijíždí v rámci výměnných pobytů pro kulturní pracovníky
 16. Typ R
  • Religious workers
  • pracovníci z oblasti náboženství, církevní hodnostáři
 17. Typ S
  • Government informators
  • informátoři vlády USA, osoby sdělující důležité informace vláde USA, pomáhají s objasněním trestných činů

Žádost o víza

O vízum můžete žádat na velvyslanectví USA. Pro Českou republiku žádejte na velvyslanectví USA v Praze – Tržiště 15, Praha 1 – Malá strana.

Poté co vyplníte žádost, si budete muset domluvit pohovor. Ten si nejlépe domluvíte přes webové stránky www.ustraveldocs.com. Zde také provedete platbu poplatku za víza. Ten se liší v závislosti na typu.

Pohovor na ambasádě

Před udělením víza musíte absolvovat pohovor na ambasádě USA – pro ČR se ambasáda nachází na adrese Tržiště 15, Praha 1 – Malá strana. Při vstupu Vám odeberou všechny elektronické přístroje a dojdete na předem domluvený čas na rozhovor.

Jaké dokumenty potřebujete k žádosti?

 1. cestovní pas (biometrický)
 2. vyplněná žádost – formulář DS 160
 3. fotografie pasového formátu – pozadí musí být bílé
 4. potvrzení o zaplacení poplatku na stránkách www.ustraveldocs.com

S těmito dokumenty můžete přinést také zvací dopis, potvrzení o studiu, pracovní smlouvu, bankovní výpisy, … – tyto dokumenty mohou podpořit vaši žádost a zvýšit pravděpodobnost udělení víza.

Všechny další potřebné informace můžete nalézt také na stránkách Velvyslanectví USA v České republice: https://cz.usembassy.gov

Oficiální odkaz na vládu USA – Víza do USA: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas.html